Sačuvajmo svoju kuću od šejtanova ulaska u nju

Šejtan je čovjeku otvoreni i zavjereni neprijatelj. Kad god mu se omogući ulazak u neku od kuća ili tijela, on ne napušta dok u njoj ne napravi nered ili je pak, katkad, ako mu se to dopusti, do temelja ne razruši. Da bi sačuvao svoju kucu od šejtanova ulaska u nju ili ga iz nje istjerao, potrebno je uraditi slijedece:

1. Spomenuti Allaha prilikom ulaska u kuću i kazati:„Bismillah, euzu bi kelimatillahit-tamati min šerri ma khalek„.(Sa imenom Allaha, molim Allaha Njegovim savršenim riječima da me sačuva od svakog stvorenog zla). Ili neku od drugih dova sa vjerodostojnim sadržajem.

2. Pri ulasku u svoju kucu, obavezno nazivati selam. Kuca nikad nije prazna! Allah kaže:„Kada ulazite u kuce, nazovite selam, lijepi i mubarek Allahov pozdrav„! (en-Nur, 61. ajet). Allahov poslanik, s.a.v.s, kaze:„Kada ulaziš medju svoju celjad, ti im nazovi selam, to ce biti bereket i tebi i tvojoj celjadi„! (Biljezi ga et-Tirmizij)

3. Spominjati Allaha prilikom svake radnje, a posebno pri jelu i picu. Allahov poslanik, s.a.v.s, kaze:„Kada covjek udje u svoju kucu, pa spomene Allaha pri ulasku i prije jela, šejtan svojim drugovima kaze:-nemate ni konaka, ni vecere…„ (Hadis biljezi Muslim).

4. Kontinuirano ucenje Kur’ana i spominjanje Allaha pri svakoj radnji kroz kuću zasigurno izgoni šejtana.

5. Redovno učenje sure el-Bekare u kući. Poslanik, s.a.v.s, kaze:„Sve ima svoj najuzvišeniji dio, a sura el-Bekare je vrhunac Kur’ana. Kad šejtan čuje učenje sure el-Bekare u kuci, ne moze izdrzati u njoj„! (Biljezi ga el-Hakim i smatra ga vjerodostojnim hadisom, sa čim je saglasan i ez-Zehebi, a el-Albani ga smatra hasenom).

6. Što više obavljati nafila namaze u kuci, posebno noćne namaze!

7. U kući spriječiti izvodjenje i slušanje muzike, kao i svih drugih besposlica. Svaka vrsta muzike i pjesme koja svojim ritmom, tekstom i sadržajem potstiče raskalašenost, nagone i strasti je haram. Razumna ulema dozvoljava pjesme lijepog sadržaja i muziku koja opušta i relaksira, s tim da važi pravilo “koliko soli u hrani, toliko muzike i pjesme za relaksaciju”! Kako god spominjanjje Allaha izgoni šejtane, tako isto muzika, pjesma, igra i zabava izgone Allahove meleke, a kad iz kuce izadju meleki, u nju navale šejtani. Allah kaze:„… i svojim glasom zavodi koga god mozeš od njih….„(el-Isra, 64. ajet) Mudžahid tvrdi:„Glas šejtana je muzika„!

8. Odstraniti iz kuće slike, postere, kipove i sve što i najmanje posjeca na takve stvari I pojmove. Poslanik, s.a.v.s, kaze:„Meleki neće uci u kuću, u kojoj ima slika i kipova„! (Hadis biljezi Muslim). Ovdje se misli na slike svega što ima dušu. Što se tice predmeta, stvari ili bilo cega što posjeca na krst, Aiša, r.a, kaze:„Poslanik, s.a.v.s, nije u kuci ostavio ništa što imalo posjeca na krst, a da ga nije slomio„! (Hadis biljezi el-Bukhari)

9. Spriječiti ulazak psa u kuću. njemu je mjesto ispred kuće u dvorištu. Poslanik, a.s, je takodje, rekao:„Meleki nece uci u kucu, u kojoj ima pas i slika„! (Hadis biljezi Bukhari)

10. Sprijecavati ulazak u kucu kafira, griješnika i munafika, svesti to na najmanju mogucu mjeru i nuznu potrebu i voditi strogi nadzor i kontrolu nad njihovim kretanjem. Takve osobe sa sobom obavezno vode citave ekipe šejtana, donose mnoštvo zaraznih klica za sijanje smutnje, razdora, svadje, netrpeljivosti i fesada. Tu stvar ne treba posebno komentarisati, jer je stvarnost vrlo upecatljivo i zorno potvrdjuje.

11. Onima koji posjecuju naše kuce treba staviti do znanja da posjetu treba najaviti i dogovoriti sa domaćinom. Allah kaze:„O vjernici, ne ulazite u tuđe kuce dok dopuštenje ne dobijete i dok ukucane ne poselamite; to vam je bolje, da bi ste se poucili ! A ako u njima nikoga ne nadjete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se kaze:„Vratite se !„ – vi se vratite, jer to vam je cistije, a Allah zna ono što radite„! (an-Nur, 27. i 28. ajet) Naša kuca ima svoj hurmet, ona je zašticena, time što ima poseban prostor za musafire. ŽŽenska čeljad moraju znati kad i pred kim mogu skinuti, a kad obavezno nositi hidžab ! U našoj kuci muškarci i zenske osobe moraju sjediti odvojeno. U njoj mora vladati pravilo oborenog pogleda! Problemi koji danas pogadjaju i rastacu muslimansku porodicu su rezultat nedostatka upravo ovih islamskih principa! „O vjernici, cuvajte sebe i svoje porodice od vatre cije ce gorivo biti ljudi i kamenje„! (et-Tahrim, 6. ajet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here