Jedan od njih je Velika bitka izmedju Muslimana…

– Broj muškaraca će se smanjiti, dok će se broj žena povečati dok ne bude na jednog muškarca 50 žena.
– Rijeka Eufrat će se povući i otkriti će mnoštvo zlata, i mnogi će umrijeti u borbi za njim, svaki nadajući se da ce biti onaj koji će osvojiti to blago.
– Rimljani (Evropljani) će doci do mjesta zvanog A’maq ili Wabiq, i vojska od najboljih iz Medine će ici da se sukobe sa njima.
– Muslimansko osvajanje Rima.

– Mehdi (upućeni) ce se pojaviti i biti imam Muslimanima.
– Isa (a.s.) (Isus) ce doći (spustiti se sa neba) u Damask, i obavljati molitvu iza imama Mehdija.
– Isa (a.s.) će slomiti krst i ubiti svinju, tj. uništit će lažno krščanstvo.
– Dedžal će se pojaviti, sa svim mogućim metodima obmane koje će biti veliko iskušenje. Bit će praćen sa 70,000 Jevreja iz Isfahana (današnji Iran).

– Pojava Jedžudža i Medžudž i nevolja povezanih sa njima.
– Pojaviče se zvijer iz zemlje, noseći štap Musa’a (a.s.) i pečat Sulejmana (a.s.), koja ce pričati sa ljudima, i obavjestiti ih kako nisu čvrsto vjerovali u Predznake Sudnjeg Dana.
– Velika bitka izmedju Muslimana (uključujući Jevreje i Krščane koji ce ispravno povjerovati u Isa (a.s.) nakon njegovog povratka) predvodjeni Imamom Mehdijem protiv Jevreja i ostalih ne-muslimana na čijem celu ce biti Dedžal.

Ahmed i Tirmizi bilježe od Medžmea Ibn Džarija El-Ensarija: Čuo sam Allahov Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao: „Sin Merjemin će ubiti Dedždžala na ulazu u mjesto Ludd.“

– Isa (a.s.) će ubiti Dedžala kod kapije Ludda (Lud je današnji Izrael, mjesto aerodroma i baza glavne Izraelske vojske.)

 

– Nastupit će vrijeme mira i vedrine za vrijeme i poslije života Isa (a.s.).
– Bogatsvo će biti u izobilju, tako da će biti teško naći nekoga ko me će biti potrebno da se udijeli sadaka.
– Arabija će postati zemlja vrtova i rijeka.
– Društveni život će propadati.

– Zvijeri i predmeti će razgovarati sa čovjekom
– Velika vatra u Hidžazu, koja će biti vidjena od strane Busre.
– Tri glavne vojske ce propasti u zemlju: jedna na istoku, jedna na zapadu, i jedna u Arabiji.
– Abesinski lider sa tankim cjevanicama će uništiti Kabu.
– Veliki oblak dima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here