Dokaz da mravi veličaju Allaha. Ne remetite Allahov sklad na zemlji!

Jednog od Allahovih Poslanika ujeo je mrav

Imam Buhari bilježi hadis od Ebu Hurejre u kojem Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Jednog od Allahovih Poslanika ujeo je mrav pa je naredio da se cijeli mravinjak zapali.

Nakon toga Allah mu je objavio: ,,Zbog toga što te je jedan mrav ujeo ti si spalio čitavo naselje mrava koji veličaju Allaha’.“

Ovo nam još jedog savjeta i poruke da ne remetimo Allahov sklad na zemlji, i ne uzurpiramo ono što nije naše pravo i vlasništvo, pogotovo ne Allahova stvorenja, koja sva veličaju Allaha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here