Pitanje:

Da li poljubac kvari abdest, bilo da je popraćen strašću ili ne?

Odgovor:

U hadisu prenesenom od Aiše, radijallahu anha, spominje se da je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio jednu od svojih žena, a potom otišao na namaz ne obnavljajući abdest nakon toga (Ebu Davud, Sunen, poglavlje: “Čistoća”, 178-180). Ovaj hadis služi kao ključni izvor za razumijevanje propisa vezanih za dodirivanje i ljubljenje žene, odnosno da li takvi postupci kvare abdest ili ne.

Iako ovaj hadis jasno ukazuje na postupak Poslanika, ulema (islamski učenjaci) su imali različita mišljenja po ovom pitanju. Neki učenjaci smatraju da svaki oblik dodirivanja žene kvari abdest. Prema njima, bilo koji fizički kontakt s ženom, bez obzira na okolnosti, zahtijeva ponovno uzimanje abdesta. Druga skupina učenjaka smatra da dodirivanje žene kvari abdest samo ako je popraćeno strašću. Prema ovom mišljenju, ukoliko dodirivanje izazove strast ili uzbuđenje, abdest bi trebao biti obnovljen.

Međutim, treća skupina učenjaka, koja se oslanja na spomenuti hadis, smatra da dodirivanje žene ne kvari abdest bez obzira na okolnosti. Ovo mišljenje se smatra ispravnim jer u osnovi abdest ostaje validan dok ne postoji jasan šerijatski dokaz koji bi ukazao na suprotno. U Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nema jasnog dokaza koji upućuje na to da dodirivanje žene kvari abdest. Stoga, prema ovom mišljenju, dodirivanje ženinog tijela, bilo preko odjeće ili direktno, čak i sa strašću, kao i poljubac, ne kvari abdest.

Ovo mišljenje potvrđuje i učenjak Ibn Usejmin u svojoj knjizi “Fetve o ženama”, gdje navodi da direktno dodirivanje ženinog tijela, čak i sa strašću, ne kvari abdest, osim ako ne dođe do ejakulacije ili druge vrste nečistoće koja bi inače zahtijevala ponovni abdest.

Zaključak:

U osnovi, abdest ostaje validan dok nema jasnog dokaza o njegovom poništenju. Prema ispravnom mišljenju, poljubac ili dodirivanje žene, čak i sa strašću, ne kvari abdest. Bitno je napomenuti da, ukoliko ne dođe do ejakulacije ili druge vrste nečistoće, abdest ostaje važeći.

Dodatno Pitanje:

Es-selamu alejkum! Voljela bih se više okrenuti vjeri, učiti više o islamu i naučiti klanjati. Nisam do sada bila iskrena vjernica, ali sada osjećam potrebu da se promijenim. Da li će mi Allah oprostiti što sam tek sada odlučila više se posvetiti vjeri?

Odgovor:

Alejkumu selam! Uzvišeni Allah prima pokajanje svoga roba kada god se ono desi, osim u dva slučaja: kada Sunce izađe sa Zapada (predznak Sudnjeg dana) i prilikom nastupanja smrti (En-Nisa 18). Allah kaže: “Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, biće im oprošteno ono što je prije bilo; a ako se ne okane, – pa, zna se šta je s drevnim narodima bilo“ (Et-Enfal 38). Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Allah se više raduje pokajanju Svoga roba mu’mina nego što se neko od vas raduje pronalasku svoje izgubljene jahalice” (Buharija i Muslim).

Ako uložiš maksimalan trud prilikom učenja onoga što se uči u namazu i pogriješiš, nisi griješna jer si uradila ono što je bilo do tebe. Nakon što si učinila tevbu za sve propušteno, nemaš opravdanje da ne klanjaš redovno pet dnevnih namaza. Namaz je stroga obaveza koja se izvršava u bilo kojim uslovima i okolnostima. Ve billahi tevfik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here