Predznaci Sudnjeg dana ukazuju na približavanje kraja svijeta, a prepoznajemo ih putem Kur’ana i sunneta. U knjigama hadisa mnogo je rečeno o smutnjama i predznacima Sudnjeg dana, koji se mogu analizirati u tri dijela:

 1. Prvi glasnik Sudnjeg dana:
  • Pojava posljednjeg poslanika, Muhammeda Mustafe, sallallahu alejhi ve sellem.
  • Objava posljednje knjige, Kur’an-i Kerima.
  • Objava posljednje vjere – islama.
 2. Mali predznaci Sudnjeg dana:
  • Prednost podobnima nad sposobnima.
  • Takmičenje u izgradnji zgrada.
  • Nestanak znanja i povećanje neznanja.
  • Povećanje stope ubistava i smutnji.
  • Javno bludničenje i povećana konzumacija alkohola.
  • Povećan broj žena u odnosu na muškarce.
  • Pojava ratova i povećan broj zemljotresa.
 3. Veliki predznaci Sudnjeg dana:
  • Dim: Prekrivaće zemlju četrdeset dana, donoseći groznicu vjernicima i veliku patnju nevjernicima. (Kur’an, sura Ad-Duhan, 8-12)
  • Dedžal: Veliki lažov i prevarant, slijep na jedno oko, pokazivat će nadnaravna djela i predstavljati se kao bog. Pojavit će se na zemlji četrdeset dana. Vjernici čvrstog imana neće mu se nakloniti.
  • Dabbetu’l-Arz: Životinja iz zemlje koja će ljudima reći da nisu vjerovali u Allahove dokaze. (Kur’an, sura An-Naml, 82)
  • Izlazak sunca sa zapada: Kada sunce izađe sa zapada, vrata pokajanja će se zatvoriti. (Kur’an, sura Al-An’am, 158)
  • Silazak Isa-a, alejhi selam: Isa će se vratiti na zemlju, uništiti nevjerništvo i uspostaviti mir. Ubijat će Dedžala i vladati pravedno četrdeset godina. (Kur’an, sura Ali-Imran, 55)
  • Dolazak Mehdija: Osoba iz Poslanikove loze koja će uspostaviti pravdu i boriti se protiv nepravde.
  • Je’džudž i Me’džudž: Pojavit će se i činiti fesad (nered) na zemlji. (Kur’an, sura Al-Kahf, 93-98; sura Al-Anbiya, 96-97)

Ovi predznaci nas podsjećaju na važnost pripreme za Sudnji dan. Kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao jednom čovjeku: “Šta si pripremio za Sudnji dan?” čovjek odgovori: “Volim Allaha i Njegovog Poslanika.” Poslanik mu reče: “Bit ćeš sa onima koje voliš.” Ovo nas podsjeća na važnost ljubavi prema Allahu i Poslaniku, te stalne pripreme kroz djela i vjerovanje.

Također, važan je duhovni odgoj i ahlak (moral). Prema riječima Ibn Ataullah Iskendera, k.s., rijetki su pravi učitelji koji nas mogu podučiti kako se približiti Allahu i očistiti srce. Stoga, trebamo tragati za takvim učiteljima i držati ih čvrsto kad ih nađemo.

Neka nas Allah podari čisto srce (kalb-i selim) i pripremi za Sudnji dan. Allah kaže: “Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.” (Kur’an, sura Aš-Šu’ara, 88-89)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here