Često se mogu čuti riječi „Nemam sreće“, a one su, uistinu, velike i ne pridaje im se pažnja. Kada bi se pomiješale sa vodom mora, zamutile bi ga. Kako, Allahov robe, kad ti je tvoj Gospodar dao blagodati koje se ne mogu pobrojati? Zar te nije stvorio zdravog i ispravnog? Zar te nije dao sve pogodnosti? Najbolja blagodat koju uživaš je uputa i odabir za istinu. Kako onda možeš negirati Allahove blagodati koje su ti date? Ove riječi ukazuju da rob nije spoznao sebe, a ni svoga Gospodara. Nalaziš ga u mnogobrojnim blagodatima, a on govori: „Moja nedaća je golema i ni u čemu nemam sreće. Sva vrata su mi zatvorena. Ja sam u stalnom očaju. U životi nikad dobra ne vidjeh, niti mislim da ću ikad više dobra vidjeti, zato što nemam sreće!?“

Plači nad sobom, siromahu, jer si sebe zapostavio! Zaboravio si svoga Gospodara izgovarajući ove velike riječi. Gospodar ne zadužuje nikoga preko njegovih mogućnosti. On nas ne zadužuje osim onim što ne možemo podnijeti. On je Milostiv, Samilostan. On je prema tebi milostiviji nego što si ti sam prema sebi milostiv. Znaj, da dobro koje nas snađe isključivo dolazi od Allaha, a zlo koje nas je snašlo, koje nas snalazi i koje će nas snaći, je zbog naših loših postupaka, tj. zbog onoga što su stekle naše ruke. I pored toga, Allah mnogo oprašta. Sagledaj sam sebe i vidjet ćeš da sebi činiš nepravdu nepokornošću svome Gospodaru, ili zato što grijehe činiš, pa te je Allah radi njih kaznio.

Preporučujem ti sljedeće:

1. Tragaj za Allahovim blagodatima koje ti je podario i budi uvjeren da ih nećeš pobrojati, pa Mu zahvali na njima. Zahvalom na blagodatima naš Gospodar još daje više više blagodati: „Ako budete zahvaljivali, Ja ću vam još više dati.“ Ako rob ne poznaje Allahove blagodati i ne zahvaljuje Mu, kako će poželjeti da mu Allah uveća te blagodati, obilje, i da od njega odbije zlo.

2. Što više traži oprosta za svoje grijehe. Mi danju-noću, javno i tajno, činimo nepokornost svome Gospodaru. Traženjem oprosta Allah oprašta grijehe i daje ti ovosvjetske i onosvjetske blagodati. Hvala Allahu, pa On oprašta grijehe, a i to je velika blagodat! Samo zamisli šta bi bilo kada Allah ne bi opraštao grijehe.

3. Pokaj se Allahu zbog riječi koje su oprečne zadovoljstvu Njegovom odredbom i suprotne tvom znanju da je Allah Mudar, da ne čini nepravdu, da je zabranio nepravdu Sebi. Ove riječi – „Nemam sreće“ – predstavljaju direktni izazov Allahove srdžbe.

4. Moli Allaha, jer dova mijenja odredbu. Umjesto da se srdiš na Allaha, moli Ga da od tebe odagna belaj. Hvala Allahu, pa je On blizu, odaziva se i sve čuje. On je obećao, a Njegovo obećanje je istinito, kada je rekao: „Zovite Me, Ja ću vam se odazvati.

5. Znaj da lažeš na Allaha kada kažeš da nemaš sreće, tj. slagao si na Onoga koji ti je dao nepobrojive blagodati.

6. Znaj da je moguće da sebe vidiš u nesreći i zlu. Međutim, i to je dobro za tebe. Allah zna, a ti ne znaš. „Možda nešto prezirete, a ono je dobro za vas, a možda nešto volite, a ono je zlo po vas.

7. Tvoje riječi „Nemam sreće“ direktno govore da nemaš lijepo mišljenje o Allahu. Naš Gospodar kaže: „Ja se prema Svome robu ophodim prema njegovom mišljenju o Meni, pa neka Moj rob misli o Meni što želi.“ Imaš ružno mišljenje o Allahu iz nekoliko aspekata, zato se poboj za sebe zbog riječi koje govoriš i znaj da je tvoja nedaća ogromna. Plači nad sobom i traži oprosta od Allaha.

Allahu, Tebi pripada zahvala na svim vidljivim i nevidljivim blagodatima. Ja ti ne mogu iznijeti potpunu zahvalu, a Ti si onakav kako si Sebe pohvalio. Tebi pripada zahvala na islamu, Tebi pripada zahvala na imanu, Tebi pripada zahvala sve dok ne budeš zadovoljan i Tebi pripada zahvala kada budeš zadovoljan.

Sajdul-fevaid (Ummu El-Lejs)
Preveo: dr Emir Demir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here