Tema ulaska meleka u kuće i uslovi pod kojima oni ne ulaze zasnovana je na nekoliko hadisa i islamskih tekstova. Da bismo bolje razumeli ovo pitanje, evo detaljnijeg pregleda onih kuća u koje meleki ne ulaze i izvora koji podržavaju ili osporavaju tvrdnje iz vašeg teksta:

 1. Kuće u kojima se kidaju rodbinske veze:
  • Nema direktnog dokaza u hadisu ili Kur’anu da meleki ne ulaze u ove kuće. Međutim, kidanje rodbinskih veza je veliki grijeh, ali nije povezano sa ulaskom meleka.
 2. Kuće u kojima se čini širk Allahu:
  • Ne postoji direktan dokaz da meleki ne ulaze u kuće gdje se čini širk. Međutim, širk je najveći grijeh u islamu i može imati ozbiljne duhovne posledice.
 3. Kuće u kojima se jede i troši imetak jetima (siročadi):
  • Opet, nema direktnog dokaza da meleki ne ulaze u ove kuće. Iskorištavanje imetka siročadi je veliki grijeh, ali nije direktno povezano sa ulaskom meleka.
 4. Kuća u kojoj se nalazi pas:
  • Postoji dokaz za ovo. Hadis navodi da meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika. (Sahih Muslim 2106)
 5. Kuća u kojoj se stalno psuje:
  • Nema direktnog dokaza za ovu tvrdnju. Psovanje Allaha je veliki grijeh, ali nema konkretne tvrdnje da meleki ne ulaze u takve kuće.
 6. Kuće u kojima se nikako ne spominje Allah (namaz, zikr i sl.):
  • Ne postoji direktan hadis koji to potvrđuje. Međutim, kuće u kojima se ne obavlja zikr i namaz mogu biti duhovno prazne, ali to nije eksplicitno povezano sa ulaskom meleka.
 7. Kuće u kojima se nalaze slike ljudi i životinja, te kipovi:
  • Postoji dokaz za ovo. Hadis navodi da meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalaze slike ili kipovi. (Sahih al-Bukhari 3225)
 8. Kuće u kojima se čini nepokornost roditeljima:
  • Nema direktnog dokaza za ovu tvrdnju. Nepokornost roditeljima je veliki grijeh, ali nije povezano sa ulaskom meleka.
 9. Kuće u kojima se porodica hrani od kamate:
  • Nema direktnog dokaza za ovu tvrdnju. Kamatarenje je veliki grijeh, ali nije povezano sa ulaskom meleka.
 10. Kuće u kojima se pije alkohol:
 • Nema direktnog dokaza za ovu tvrdnju. Konzumiranje alkohola je veliki grijeh, ali nije povezano sa ulaskom meleka.
 1. Kuće u kojima osoba koja je džunub ne kupa se duže vrijeme:
 • Hadis kaže da se meleki ne približavaju džunubu (osobi koja je u stanju velike nečistoće) dok se ne očisti. (Sahih Muslim 526). Ovo se odnosi na osobu, a ne nužno na kuću.

Uzimajući u obzir navedene tačke, važno je napomenuti da se mnoge od tvrdnji u tekstu ne mogu direktno povezati sa verodostojnim islamskim izvorima. Učenje i praksa islama treba biti zasnovana na verodostojnim izvorima i učenju priznatih islamskih učenjaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here