U dobročinstvo spada i velikodušan odnos prema rodbini. Ljubazno ophođenje s rođacima je posebna vrsta ihsana (dobročinstva). …To znači ne samo da se prema njima lijepo ophodi, dijele njihove radosti i brige i pomaže u okvirima pravednosti, već s njima treba dijeliti i svoju imovinu, u skladu s vlastitim mogućnostima i potrebama rođaka. Na dosta mjesta u Kur’anu časnom naglašava se briga prema rodbini, pa tako i u navedenom ajetu. Putem plemenitog odnosa i humanosti prema rodbini islam nas privikava na solidaran odnos i prema ostalim ljudima. Jer, ako izostane tražena humanost prema rođacima, teško ju je onda očekivati prema ostalim ljudima. Uzvišeni je rekao: “Daj bližnjem svome pravo njegovo.” (El-Isra’, 26)Za pokazanu pažnju prema rodbini Allah, dž.š., neizmjerno nagrađuje, što se razumije iz znatnog broja hadisa. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je, pored ostalog, rekao: “O ljudi, širite selam, dijelite hranu (sirotinji), pomažite i pazite rodbinu i klanjajte dok ostali svijet spava – pa ćete ući u Džennet sigurni i spašeni.” (Tirmizi)Život nerijetko nameće konfliktne situacije među ljudima pa tako i među rodbinom. Grijeh je muslimanima prekidati kontakte s drugim muslimanima više od tri dana, a pogotovo je to grijeh činiti s rodbinom. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Nema grijeha za koji je preče da se počinilac kazni još na ovom svijetu – pored kazne koja je predviđena na ahiretu – od nasilja i kidanja rodbinskih veza.” (Buhari i Muslim)

Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Džabir bin Abdullah navodi: “Allahov Poslanik nam je svajetovao: -Muslimani, bojte se Allaha i pazite svoju rodbinu, jer ni za šta čovjek neće biti brže nagrađen kao za pažnju prema rodbini; čuvajte se da nekome ne učinite nepravdu, jer ni za šta ne stiže brže kazna kao za nepravdu; čuvajte se neposlušnosti prema roditeljima, jer neće osjetiti ni džennetskog mirisa onaj ko je neposlušan prema roditeljima, kao ni onaj koji je prekinuo rodbinske veze i oholo se ponaša.”(Taberani)Čuvanje rodbinskih veza znak je iskrenog vjerovanja i put do Allahove, dž.š., zaštite i pomoći. Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da se neki čovjek požalio Alejhisselamu, rekavši: “Allahov Poslaniče, ja imam bližnju rodbinu s kojom želim održavati dobre odnose, a oni to neće. Ja im pomažem, a oni meni pakoste, ja s njima uljudno i ljubazno postupam, a oni mi grubošću uzvraćaju. Na to mu Alejhisselam reče: – Ako je tako kako tvrdiš, onda si ti njima kao bolest koja ih pritišće. Ali, dokle god si ti prema njima takav, dotle će tebi Allah pomagati.” (Muslim)Ugledni sahabija Ebu Zerr, r.a., rekao je: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporučio mi je sedmero:

1. da volim siromahe i da se s njima družim,

2. da se ne ugledam u bogatije, uglednije i zdravije,

3. da pazim i obilazim svoju rodbinu makar me ona uznemiravala,

4. da govorim samo istinu pa makar ona bila gorka,

5. da se zbog istine ne plašim ničijeg prijekora

6. da od ljudi (bez velike nužde) ne tražim ništa i

7. da što više učim La havle ve la kuvvete illa billah. (Nema promjene niti moći osim s Allahom.)” (Ahmed i Taberani)

Čime rezultira brižno čuvanje rodbinskih veza pokazuje, pored ostalih, i ovaj hadis: “Ko želi da mu se proširi nafaka i produži život neka održava dobre odnose sa svojom rodbinom.” (Buhari i Muslim)

Dr. hfz. Halil Mehtić Izvor: Akos.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here