Druzi, također poznati kao Duruzi, su sekta unutar šiitskog batinijskog pokreta, slično kao i nusajrije, koja dominira u Siriji. Najveći broj njihovih pristaša nalazi se u regiji Šama, obuhvatajući Siriju, Palestinu, Jordan i Libanon.

Iako ih neki smatraju dijelom šijatske tradicije, njihova vjerovanja se u biti razlikuju od mainstream šiizma:

  1. Druzi vjeruju u koncept inkarnacije, gdje se vjeruje da je Allah utjelovljen u sve stvoreno, uključujući i likove poput Alija, Hasan i Husejna, nećaka Poslanika Muhameda, neka je Allahov mir s njima.
  2. Koncept tukje, ili pretvaranje, ima ključnu ulogu u njihovoj vjeri, slično kao i kod većine šiita.
  3. Njihovi imami se smatraju nepogrešivima i obožavaju se na način koji ih uzdiže na nivo božanstva.
  4. Odbacuju osnovna svojstva Allaha i šerijatske koncepte kao što su Sudnji dan, Džennet i Džehennem, a ponekad osporavaju čak i postojanje meleka i poslanstva Poslanika, neka je Allahov blagoslov i mir na njega.
  5. Tumačeći šerijatske tekstove na svoj način, iskrivljuju i izopačavaju njihovo značenje. Na primjer, za njih namaz nije obredno molitveno iskustvo, već spoznaja njihovih tajni, a post nije apstinencija od hrane i pića, već čuvanje tih tajni.

Ibn Taymiyyah, neka mu Allah pomiluje dušu, je jasno izrazio da su Duruzi i nusajrije nevjernici, o čemu postoji opća saglasnost među muslimanima.

Rekao je ibn Tejmije, rahimehullah:”Duruzi i nusajrije su nevjernici, na tome su muslimani saglasni i oko toga nema razilaženja, nije dozvoljeno ženiti se njihovim ženama niti jesti njihovo meso koje zakolju…” (Medžmu’ul-Fetava 35/161)

 “Nevjerstvo ovih je stvar oko koje se muslimani ne razilaze, šta više, onaj koji posumnja u njihovo nevjerstvo je nevjernik poput njih…” (Medžmu’ul-Fetava 35/162)

Druzi su se također isticali svojim političkim angažmanom, podržavajući Bašara al-Asada u Siriji i Izraela u njegovom nasilju nad palestinskim muslimanima u Gazi. Tokom čifutskog genocida u Gazi, pripadnici ove sekte su se aktivno uključili u izraelske snage, boreći se protiv muslimana.

  • Važno je napomenuti da Duruzi imaju svoju vlastitu “islamsku zajednicu” koja sebe smatra autoritetom za ispravno tumačenje islama. Ta zajednica često promovira svoje posebne interpretacije vjerskih tekstova i tradicija, usmjeravajući svoje sljedbenike prema svojim specifičnim uvjerenjima i praksama.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here