Jednom, Seid b. el-Musejjib sreo je Ebu Hurejru, radijallahu anhu, pa je ovaj ashab rekao: “Molim Allaha da se ti i ja sretnemo na džennetskom trgu!”

“A postoji li u Džennetu trg?”, začuđen, upita tabiin Seid.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, reče: “Da, u Džennetu postoji trg. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mi je: ‘Pošto uđu u Džennet, njegovi će stanovnici biti raspoređeni shodno zaslugama. Bit će im dozvoljeno da, srazmjereno dunjalučkim danima, petkom odu u posjetu Svevišnjem Allahu; On će učiniti da vide Njegovo prijestolje, pa će im se Allaha pokazati u rajskoj bašči. I njima će biti postavljeni divani od svjetlosti, i od bisera, i od dijamanta, i od krizolita, i od zlata, i od srebra. Oni koji će imati najniže džennetske razine – a među dženetlijama nema poniženog – sjedit će na humki od mošusa i kamfora, i smatrat će da oni što će sjediti na divanima nisu u prednosti u odnosu na njih.’

Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, hoćemo li vidjeti Allaha?’

‘Da, vidjet ćete Allaha!’, reče on i dodade: ‘I to jasno. Sumnjate li u ono što vidite gledajući sunce u vedrom danu ili mjesec u noći uštapa?’

‘Ne sumnjamo’, odgovorih.

Poslanik islama nastavi: ‘I sa svima prisutnima Allah će razgovarati, mnogo. Čak će nekom čovjeku reći: ‘Čovječe, sjećaš li se da si tog i tog dana uradio to i to?’, podsjećajući ga na određene grijehe koje je učinio na dunjaluku. ‘Gospodaru, zar mi ono nisi oprostio?’, čovjek će u čudu upitati. ‘Jesam, oprostio sam ti’, kazat će Allah, ‘i pomoću Moje neizmjerne milosti zaslužio si ovu razinu.’ I dok budu uživali, pojavit će se iznad njih oblak koji će ih prekriti i iz sebe na njih spustiti miris kakav nikad nisu osjetili. Svevišnji će Gospodar zatim reći: ‘Pođite u počasti koje sam vam pripremio i naslađujte se čime god želite!’ I mi ćemo otići na tržnicu, okruženu melekima sa svih strana, kakvu nikad niko vidio nije, i o kakvoj nikad niko čuo nije, i kakva nikad nikom naumpala nije, te ćemo uzimati šta god poželimo, a ništa se na njoj neće prodavati, sve će besplatno biti. Na toj tržnici sretat će se stanovnici Dženneta. I tako će čovjek više džennetske razine sresti čovjeka niže džennetske razine– a među dženetlijama nema poniženog – pa će ovog, potonjeg, zapanjiti ljepota odjeće koju će na sebi imati čovjek više džennetske razine, ali će, prije nego što završe razgovor,čovjek nižeg džennetskog stepena biti obučen u ljepšu odjeću, jer u Džennetu nema mjesta lošem raspoloženju i tuzi. Zatim ćemo se vratiti svojim staništima gdje će nas dočekati naše supruge i reći: ‘Dobro došli naši voljeni! Vratio si se ljepši i ljepšeg mirisa nego što si otišao!’ Čovjek će reći: ‘Danas smo bili u društvu Svevišnjeg Allaha, a onaj ko bude u Njegovu društvu mora se vratiti ljepši nego što je otišao!”

Ibn Hibban (Ovaj je hadis dobar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here