Poštovani, zanima me da li se dova koja se uči u mektebu „Rabbi jessir“ nalazi u Kur’anu? Čula sam da se radi o jednoj kur’anskoj suri, ali nisam je mogla pronaći. Hvala na odgovoru.

Odgovor:

Hvala na postavljenom pitanju.
Dova „Rabbi jessir“ koju mnogi ljudi poznaju napamet nije sura iz Kur’ana, niti se spominje u njemu.
Prijevod i transkripcija ove dove glase:

„Rabbi jessir ve la tuassir, Rabbi temmim bi-l-hajr. Amin.“

„Gospodaru, olakšaj, a ne otežaj, Gospodaru daj da se završi (okonča) s dobrim. Amin.“

Kao što je poznato, Kur’an ima 114 poglavlja, od kojih je prvo poglavlje El-Fatiha, a posljednje En-Nas, i među njima ne postoji poglavlje „Rabbi jessir“. Takođe, ova dova se ne spominje niti u hadisima Muhammeda, a.s.,.

Po svom sadržaju, „Rabbi jessir“ se svrstava u dove za olakšanje teškoće i otklanjanje problema. Njome se od dragog Allaha, dž.š., traži podrška u radu koji predstoji, Njegova pomoć i olakšanje u činjenju djela i podrška da se navedeno djelo hajirli privede kraju.
Može se reći da ova dova ima veoma lijepo značenje i poruku, i da nema šerijatske smetnje njome dozivati našeg Gospodara. A Allah najbolje zna.

Za Akos.ba odgovorio: Nedim Botić

ShareFacebook Twitter LinkedIn Pinterest

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here